Informasjonsmøte om Kvitfjell og Rødfjell 14. og 15. januar

Til orientering har Nordlys Vind invitert til informasjonsmøter om utbyggingen av vindkraftverket på Kvitfjell og Rødfjell. Følgende tekst er lagt ut på Nordlys Vind sine facebooksider:

«Nordlys Vind inviterer til to informasjonsmøter om Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.

Tema på møtene vil være: utbyggingsstatus og fremdriftsplan; Informasjon om risiko for iskast; Presentasjon av driftsteamet; Spørsmål og svar.

Tid og sted:
Tirsdag 14. januar kl 19:00 på Bygdeheimen på Sjøtun
Onsdag 15. januar kl 19:00 på Sommarøy hotell»

Nordlys Vind sin facebook-side finner du her: https://www.facebook.com/NordlysVind/

Årsmøte for 2018

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA avholder årsmøte for 2018 lørdag 23. februar, klokken 15.00 på Sjøtun Brygge.

Forhåndsvarsel om årsmøte ble sendt til lagets medlemmer 17. januar 2019. Endelig innkalling sendes ut til utmarkslagets medlemmer senest 9. februar.

Styret.

Utmarkslagets høringsuttalelse i sak om ny atkomstvei til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA har sendt inn høringsuttalelse i forbindelse utbyggers søknad om å endre atkomstveien opp til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk. Endringene går ut på ilandføring og atkomst fra Sjøtun i Kattfjord, i stedet for Buvik som hele tiden har vært planlagt. Utmarkslagets høringsuttalelse finner du her:
Høringsuttalelse SjøtunSandneshamnUtmarkslag Styret