Årsmøte for 2018

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA avholder årsmøte for 2018 lørdag 23. februar, klokken 15.00 på Sjøtun Brygge.

Forhåndsvarsel om årsmøte ble sendt til lagets medlemmer 17. januar 2019. Endelig innkalling sendes ut til utmarkslagets medlemmer senest 9. februar.

Styret.

Utmarkslagets høringsuttalelse i sak om ny atkomstvei til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA har sendt inn høringsuttalelse i forbindelse utbyggers søknad om å endre atkomstveien opp til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk. Endringene går ut på ilandføring og atkomst fra Sjøtun i Kattfjord, i stedet for Buvik som hele tiden har vært planlagt. Utmarkslagets høringsuttalelse finner du her:
Høringsuttalelse SjøtunSandneshamnUtmarkslag Styret