Om Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere i bygdene Sjøtun og Sandneshamn. Utmarkslaget skal blant annet få gjennomført et effektivt vilt- og fiskestell i Sjøtun og Sandneshamn, herunder sørge for markedsføring og salg av jakt- og fiskekort.