Om Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA er en sammenslutning av grunneiere i bygdene Sjøtun og Sandneshamn. Utmarkslaget skal blant annet få gjennomført et effektivt vilt- og fiskestell i Sjøtun og Sandneshamn, herunder sørge for markedsføring og salg av jakt- og fiskekort.

Kontaktinformasjon:
post@sjotunsandneshamnutmarkslag.no

Leder: Kim-Runar Dalberg Olsen
Nestleder: Almar Nordby
Styremedlemmer:
Vegard Yttergård
Olav Solvang
Per-Tore Uteng