Jakt og fiske

JAKTKORT
I Sjøtun og Sandneshamn finnes flotte muligheter for jakt i naturskjønt terreng, som består av både skogs- og fjellområder. Kjøretiden fra Tromsø sentrum er ca 40 -50 min.

Området er delt inn i 3 soner. Finnkollen, Rødfjellet og Bogdalen/Kvitfjellet. Området er åpent for jakt på rødrev, lirype og fjellrype. Det er ikke tillatt å jakte med hund.

Jakta i området varer frem til 23. desember hvert år.

Jaktkort kan kjøpes på www.inatur.no/

FISKEKORT
Utmarkslaget forvalter også fiskeressursene innenfor sitt område. Her er to litt større elver: Sørfjordelva som renner ned Sørfjorddalen og Bogelva som renner ned Bogdalen. Det er også flere fiskevann i området.

Fiskekort kan kjøpes på www.inatur.no/