Jakt og fiske

JAKTKORT
I Sjøtun og Sandneshamn utmarkslag sitt område finnes flotte muligheter for jakt i naturskjønt terreng, som består av både skogs- og fjellområder. Kjøretiden fra Tromsø sentrum er ca 40 -50 min.

Området er delt inn i 3 soner. Finnkollen, Rødfjellet og Bogdalen/Kvitfjellet. Området er åpent for jakt smårovilt, slik som rødrev, røyskatt, mink, skjære, kråke og ravn.

Jakttidene følger Miljødirektoratets forskrifter.
Se våre salgssider for småviltjakt på inatur.no for mer informasjon.
Lenken åpnes i en ny fane.

FISKEKORT
Utmarkslaget forvalter også fiskeressursene innenfor sitt område. Her er to litt større elver: Sørfjordelva som renner ned Sørfjorddalen og Bogelva som renner ned Bogdalen. Det er også flere fiskevann i området.

Fiskekort kan kjøpes på Sjøtun / Sandneshamn utmarkslag sine salgssider for fiskekort på inatur.no
Lenken åpnes i en ny fane.