Jakt høsten 2023

Det åpnes for salg av jaktkort for rypejakt i Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag sitt område i søndre del av Kattfjord på Kvaløya. Det selges også jaktkort for rovvilt. Se mer informasjon på våre salgssider på inatur.no: https://www.inatur.no/jakt/5d08fc599518800003321da5/smaviltjakt-i-sjotun-og-sandneshamn-2023-kvaloya

Elgjakta starter 25. september, og gjennomføres av det lokale jaktlaget.

Spørsmål om jakta kan rettes til Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA på e-post: post@sjotunsandneshamnutmarkslag.no

Styret