Årsmøtet 2023 avholdes 25. februar

Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes 25. februar. Årsmøtet avholdes på Bygdheimen på Sjøtun. Forhåndsvarsel om årsmøte er sendt ut til andelshaverne i dag 19.01.2023. Innkalling og saksliste, med øvrige årsmøtepapirer vil i henhold til vedtektene bli sendt ut senest 11. februar.

På vegne av styret

Kim-Runar Dalberg Olsen

styrets leder