Årsmøtet avholdes 5. mars 2022.

Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes 5. mars 2022, klokken 15:00. Så fremst smittesituasjonen tillater det, avholdes møtet på Bygdheimen på Sjøtun. Forhåndsvarsel, innkalling og saksliste sendes til andelshaverne per e-post.

For styret

Kim-Runar Dalberg Olsen

styrets leder