Klage til Tromsø Kommune

Sjøtun/Sandneshamn utmarkslag SA har sendt Tromsø Kommune klage. Denne klagen går på kommunens saksbehandling i saker som omhandler forvaltning av elgbestanden i kommunen.

Utmarkslaget har påpekt flere feil i saksbehandlingen, som følge av brudd på hjorteviltforskriften, kommuneloven og forvaltningsloven, for å nevne noe.

Blant annet peker utmarkslaget på manglende kommunale mål for elgebestand, manglende åpenhet om Viltnemnda sin behandling av saker og brudd på god forvaltningsskikk.

På denne siden ligger vårt første brev av 19.03.2021, Tromsø kommune sitt svarbrev av 06.04.2021, og vår videre klage fra 14.04.2021