Revejakta starter 15. juli!

Jakta på rødrev starter 15. juli, og varer helt til 15. april.

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA ønsker høyere uttak av rovvilt for å styrke bestand av rype og skogfugl.

Utmarkslaget trekker et gavekort på Andresen Vaabenforretning i Tromsø til verdi pålydende kroner 600,-, blant de jegerne som feller rødrev, røyskatt, villmink, skjære, kråke eller ravn i vårt område. Jegeren må ha kjøpt jaktkort på våre sider på inatur.no, og ha registrert felt vilt i vårt område for å være med i trekningen. Se våre salgssider på inatur.no (trykk på lenken).

Om annen jakt:

Elgjakta starter 25. september.

Annen småviltjakt: Utmarkslaget beslutter senest 1. september om det blir åpnet for annen småviltjakt, herunder rypejakt.