Jakt på småvilt i søndre del av Kattfjord

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag selger jaktkort for småvilt på våre salgssider på inatur.no. Se denne lenken: https://www.inatur.no/jakt/5e1770dcacbd6a00034a04d3/smaviltjakt-pa-sjotun-og-i-sandneshamn

Det er åpnet for jakt på smårovvilt, slik som rødrev, røyskatt, mink, skjære, kråke og ravn. Jegere som kjøper jaktkort og registrerer felt vilt, er med i trekningen av et gavekort fra Andresen Vaabenforretning i Tromsø, til en verdi av kroner 600,-.

Vi håper at uttak av nevnte rovvilt vil bidra til bedre levekår for rype og andre bakkehekkende fugl, samt andre jaktbare arter.

Se salgssiden på inatur.no for mer informasjon.