Jakt på småvilt i søndre del av Kattfjord

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag selger jaktkort for småvilt på våre salgssider på inatur.no. Se denne lenken: https://www.inatur.no/jakt/5e1770dcacbd6a00034a04d3/smaviltjakt-pa-sjotun-og-i-sandneshamn

Det er åpnet for jakt på smårovilt, slik som rødrev, røyskatt, mink, skjære, kråke og ravn. Jegere som kjøper jaktkort og registrerer felt vilt, er med i trekningen av et gavekort fra Andresen Vaabenforretning i Tromsø, til en verdi av kroner 600,-.

Vi håper at uttak av nevnte rovvilt vil bidra til bedre levekår for rype og andre bakkehekkende fugl, samt andre jaktbare arter.

Se salgssiden på inatur.no for mer informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *