Informasjonsmøte om Kvitfjell og Rødfjell 14. og 15. januar

Til orientering har Nordlys Vind invitert til informasjonsmøter om utbyggingen av vindkraftverket på Kvitfjell og Rødfjell. Følgende tekst er lagt ut på Nordlys Vind sine facebooksider:

«Nordlys Vind inviterer til to informasjonsmøter om Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.

Tema på møtene vil være: utbyggingsstatus og fremdriftsplan; Informasjon om risiko for iskast; Presentasjon av driftsteamet; Spørsmål og svar.

Tid og sted:
Tirsdag 14. januar kl 19:00 på Bygdeheimen på Sjøtun
Onsdag 15. januar kl 19:00 på Sommarøy hotell»

Nordlys Vind sin facebook-side finner du her: https://www.facebook.com/NordlysVind/