Årsmøte for 2019

Styret i Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA har besluttet å avholde årsmøte lørdag 15. februar 2020, klokken 15.00.

Årsmøte blir avholdt på Sjøtun, i skilagets møtelokaler i skigarasjen.

Innkalling med saksliste og årsberetning sendes ut til utmarkslagets andelshavere senest 1. februar.