Olje- og energidepartementet inviterer til møte på Bygdeheimen

I anledning Olje- og energidepartementets behandling av innkomne klager i sak om ny adkomstvei til vindmølleparken på Kvitfjell og Raudfjell, arrangerer departementet nytt folkemøte på Bygdeheimen 15. februar, klokken 17.30.

Dette til orientering.