Utmarkslagets høringsuttalelse i sak om ny atkomstvei til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA har sendt inn høringsuttalelse i forbindelse utbyggers søknad om å endre atkomstveien opp til Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk. Endringene går ut på ilandføring og atkomst fra Sjøtun i Kattfjord, i stedet for Buvik som hele tiden har vært planlagt. Utmarkslagets høringsuttalelse finner du her:
Høringsuttalelse SjøtunSandneshamnUtmarkslag Styret