Jakt på småvilt i søndre del av Kattfjord

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag selger jaktkort for småvilt på våre salgssider på inatur.no. Se denne lenken: https://www.inatur.no/jakt/5e1770dcacbd6a00034a04d3/smaviltjakt-pa-sjotun-og-i-sandneshamn

Det er åpnet for jakt på smårovilt, slik som rødrev, røyskatt, mink, skjære, kråke og ravn. Jegere som kjøper jaktkort og registrerer felt vilt, er med i trekningen av et gavekort fra Andresen Vaabenforretning i Tromsø, til en verdi av kroner 600,-.

Vi håper at uttak av nevnte rovvilt vil bidra til bedre levekår for rype og andre bakkehekkende fugl, samt andre jaktbare arter.

Se salgssiden på inatur.no for mer informasjon.

Årsmøte for 2019

Styret i Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA har besluttet å avholde årsmøte lørdag 15. februar 2020, klokken 15.00.

Årsmøte blir avholdt på Sjøtun, i skilagets møtelokaler i skigarasjen.

Innkalling med saksliste og årsberetning sendes ut til utmarkslagets andelshavere senest 1. februar.

Informasjonsmøte om Kvitfjell og Rødfjell 14. og 15. januar

Til orientering har Nordlys Vind invitert til informasjonsmøter om utbyggingen av vindkraftverket på Kvitfjell og Rødfjell. Følgende tekst er lagt ut på Nordlys Vind sine facebooksider:

«Nordlys Vind inviterer til to informasjonsmøter om Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.

Tema på møtene vil være: utbyggingsstatus og fremdriftsplan; Informasjon om risiko for iskast; Presentasjon av driftsteamet; Spørsmål og svar.

Tid og sted:
Tirsdag 14. januar kl 19:00 på Bygdeheimen på Sjøtun
Onsdag 15. januar kl 19:00 på Sommarøy hotell»

Nordlys Vind sin facebook-side finner du her: https://www.facebook.com/NordlysVind/

Årsmøte for 2018

Sjøtun/Sandneshamn Utmarkslag SA avholder årsmøte for 2018 lørdag 23. februar, klokken 15.00 på Sjøtun Brygge.

Forhåndsvarsel om årsmøte ble sendt til lagets medlemmer 17. januar 2019. Endelig innkalling sendes ut til utmarkslagets medlemmer senest 9. februar.

Styret.